Değerli ODTÜ'lüler,

Akademik – idari birimlerimiz ve öğrencilerimizce üretilen basılı ve

dijital görsel iletişim malzemeleri, Üniversite kimliğimizin algılanmasında önemli

rol oynamaktadır.

Dünyanın saygın bilim ve eğitim kurumları arasında yer alan Üniversitemizin

kurumsal kimliğinin ve sahip olduğu değerlerin tutarlı şekilde yansıtılması, iletişim

malzemelerinin içerdiği görsel ögelerde bütünlük sağlamamıza bağlıdır.

Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan bu kılavuz, tüm iletişim ortamlarında,

ODTÜ kurumsal kimliğinin güncel, etkili ve tutarlı şekilde yansıtılmasını sağlayacak

çerçeveyi sunmaktadır.

Kılavuz, temel kimlik ögelerimiz olan ODTÜ ambleminin ve yazısının kullanımından

başlayarak, tüm iletişim ortamları için görsel iyileştirmeler ve tutarlı grafik

düzenlemeler içermektedir.

ODTÜ'nün her düzeydeki bölüm ve biriminin tanımlamasında, mekan ve tesis

işaretlemesinde, iç ve dış iletişim amaçlı malzeme üretiminde ve genel olarak

kurumsal iletişimde sağlayacağımız bütünlük, kılavuzdaki ilke ve kurallara titizlikle

uyulmasına bağlıdır.

Bu kılavuzda yer alan grafik öğelerin çoğu gorsel.metu.edu.tr adresinden dijital olarak

temin edilebilir.

aşağıdaki linkden kılavuza göre grafik tasarım kurallarına uyularak çalışma yapılıp matbaa'ya gönderilmesi rica olunur. 

yine matbaa'da basılacak her türlü görsel baskının bu kılavuz çerçevesinde basılacağı ve dışına çıkılamayacağı itinayla hatırlatılır.

GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU


Son Güncelleme:
07/09/2021 - 14:18