ODTÜ MATBAA SÜREÇLER -1

BASIM İŞLERİ

BÜTÇE KAYNAĞI: DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ

Yaptırılacak işin ücreti "Döner Sermaye Bütçesi"nden ödenecek ise:

1- İlgili Birim; EBYS üzerinden "OLUR" yazısı oluşturacaktır.

Dağıtım yeri "Rektör Yardımcılığı (3) seçilecektir.

Onaylayacaklar sekmesinde "Paraf", "İmza" ve "OLUR" eklenecek. "OLUR" verecek kişi "Prof. Dr. Mehmet Tevfik ZEYREK" seçilecektir.

Yazı metninde yapılacak işin ADI, MİKTARI, ODTÜ Matbaa'dan öğrenilen TUTARI mutlaka belirtilecektir.

Yazı metninde bütçe kaynağı (Döner Sermaye Bütçesi) mutlaka belirtilmelidir.

Yazı örneğine üst yazı ekinden ve DSİM web sayfasından ulaşılabilir.

"OLUR" yazısı olmayan işler basılamayacaktır.

"OLUR" yazısı DSİM'e ulaştıktan sonra ODTÜ Matbaa'ya gönderilecek ve iş sırasına göre işleme alınacaktır.

2- İlgili Birim; HARCAMA OLURU (ONAY BELGESİ) oluşturacaktır.

Talep edilen iş için "OLUR" alındıktan sonra hazırlanması gerekmektedir.

İlgili yerler olur yazısında yer alan miktar ve tutara göre doldurulur. İstemde bulunan personel, birim ayniyat sorumlusu ve birim yetkilisi tarafından imzalanır. İşletme Müdürü (Gerçekleştirme Görevlisi) ve Rektör Yardımcısı (Harcama Yetkilisi) imzası boş olarak DSİM'e gönderilir.

Örneğine üst yazı ekinden ve DSİM web sayfasından ulaşılabilir.

HARCAMA OLURU (ONAY BELGESİ) olmayan işler teslim edilemeyecektir.

3- Hazırlanan iş "TESLİM TUTANAĞI" ile birim görevlisine ODTÜ Matbaa'dan teslim edilecektir.

4- DSİM "BİRİM ÖDEME" ve "MATBAA GELİR" fişini düzenleyerek muhasebe işlemini gerçekleştirecektir.

5- Hizmeti sunan ve hizmeti satın alan birimlerin her ikiside Döner Sermaye Bütçesinde olması nedeniyle FATURA DÜZENLENEMEZ.

6- 4.8.1984 tarihli 18479 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 63 maddesi "Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır." hükmü gereği ÜCRETSİZ BASIM İŞİ YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

ODTÜ MATBAA SÜREÇLER -2

BASIM İŞLERİ

BÜTÇE KAYNAĞI: ÖZEL BÜTÇE (STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI)

Yaptırılacak işin ücreti "Özel Bütçe"den Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ödenecek ise:

1- İlgili Birim; EBYS üzerinden "OLUR" yazısı oluşturacaktır.

Dağıtım yeri "Rektör Yardımcılığı (3) seçilecektir.

Onaylayacaklar sekmesinde "Paraf", "İmza" ve "OLUR" eklenecek. "OLUR" verecek kişi "Prof. Dr. Mehmet Tevfik ZEYREK" seçilecektir. İlgili Birim üst yöneticisi (Rektör Yardımcısı) talep ederse ikinci "OLUR" eklenebilecektir.

Yazı metninde yapılacak işin ADI, MİKTARI, ODTÜ Matbaa'dan öğrenilen TUTARI mutlaka belirtilecektir.

Yazı metninde bütçe kaynağı (Özel Bütçe) mutlaka belirtilmelidir.

Yazı örneğine üst yazı ekinden ve DSİM web sayfasından ulaşılabilir.

"OLUR" yazısı olmayan işler basılamayacaktır.

"OLUR" yazısı DSİM'e ulaştıktan sonra ODTÜ Matbaa'ya gönderilecek ve iş sırasına göre işleme alınacaktır.

2- "OLUR" yazısına istinaden DSİM tarafından "açık fatura" düzenlenecek ilgili birime gönderilecektir. İş bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından DSİM TR170001001537089807005001 IBAN Nolu Banka hesabına ödenecektir. Ödemenin yapılabilmesi için Ödeme Emri belgesi ekinde bulunması gereken belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edilecektir.

3- Faturası Düzenlenmeyen işler teslim edilemeyecektir. İş teslimi için açık fatura düzenlenmesi yeterlidir.

4- Hazırlanan iş "TESLİM TUTANAĞI" ile birim görevlisine ODTÜ Matbaa'dan teslim edilecektir.

5- İş bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından DSİM banka hesabına ödendiği tarihte DSİM "MATBAA GELİR" fişini düzenleyerek muhasebe işlemini gerçekleştirecektir.

6- 4.8.1984 tarihli 18479 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 63 maddesi "Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır." hükmü gereği ÜCRETSİZ BASIM İŞİ YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

ODTÜ MATBAA SÜREÇLER -3

BASIM İŞLERİ

BÜTÇE KAYNAĞI: HARİCİ İŞ

Yaptırılacak işin ücreti "Döner Sermaye Bütçesi" ya da "Özel Bütçe" haricinde nakit olarak ödenecek ise:

1- ODTÜ Matbaa tarafından yapılacak işin ADI, MİKTARI ve TUTARI belirtilen "Sipariş Belgesi" düzenlenecek ve DSİM'e gönderilecektir. DSİM, İşletme Müdürü tarafından paraf edilmesi sonrasında ilgili Rektör Yardımcısının uygun görüşüne arz edecektir.

2- İşi yaptıracak kişi/kuruluş ADI, ADRESİ, TELEFON NO, VERGİ DAİRESİ ve VERGİ NUMARASI "Sipariş Belgesi" üzerine yazılması gerekmektedir.

3- Uygun görülen iş tutarı DSİM TR170001001537089807005001 IBAN Nolu Banka hesabına ödenecek.

4- Ödeme sonrası basım işine başlanabilecektir. Ödemesi yapılmayan işler basılamayacaktır.

5- DSİM iş bedelinin banka hesabına ödenmesini müteakip "fatura" ve "matbaa gelir" fişini düzenleyecektir. Fatura talep edildiği şekilde kişi/kuruluşa ulaştırılır.

6- Hazırlanan iş "TESLİM TUTANAĞI" ile ilgili kişi/kuruluşa ODTÜ Matbaa'dan teslim edilecektir.

ODTÜ MATBAA SÜREÇLER -4

KARTVİZİT

1- DSİM web sayfasında yer alan KARTVİZİT TALEP FORMU doldurulup, taranıp bseda@metu.edu.tr adresine ödeme dekontu ile birlikte e-posta (mail) olarak gönderilecektir.

2- Ödemesi DSİM TR170001001537089807005001 IBAN Nolu Banka hesabına gönderilir. Açıklama olarak AD, SOYAD, TC No ve KARTVİZİT BEDELİ yazılacaktır. Dekont talep formu ile birlikte e-posta (mail) olarak gönderilecektir.

3- 4.8.1984 tarihli 18479 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 63 maddesi "Üretilen mal ve hizmetler maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır." hükmü gereği ücretsiz kartvizit basımı yapılamayacaktır.

4- Basımı yapılan işler ODTÜ Matbaa tarafından kartvizit sahibine e-posta (mail) yoluyla bildirilecektir.

5- Hazırlanan iş "TESLİM TUTANAĞI" ile ODTÜ Matbaa'dan teslim edilecektir.


Son Güncelleme:
10/03/2023 - 11:11